Solárne zostavy za priaznivé ceny s garanciou záruky
Slnečné plošné kolektory sú zariadenia na premenu slnečnej energie na nízkopotenciálové teplo, t.j. na energiu priamo využiteľnú človekom. Najčastejšie je to na ohrev vody a na prikurovanie. Žiarivá slnečná energia prechádza bezpečnostným (kaleným), dobre priepustným solárnym sklom a je zachytená vysokoúčinnou selektívnou konverznou vrstvou (na báze niklom pigmentovaného anodického oxidu hlinitého) vytvorenou na hliníkovej podložke. Z absorpčnej plochy kolektora prechádza teplo na medenú rúrku tvaru meandra alebo lýry (podľa toho, či ide o stojatý kolektor alebo o ležatý) a z nej ďalej do teplonosnej kvapaliny. Všetky funkčné časti kolektora sú uložené v priestore uzavretom medzi tvrdeným bezpečnostným krycím sklom a kompaktnou hliníkovou vaňou vyplnenou tepelnou izoláciou. Kolektory sa vyrábajú s vonkajšími rozmermi cca 2 x 1 m. Ak jeden kolektor výkonom nestačí kryť spotrebu energie, spája sa paralelne viac kolektorov do jedného kolektorového poľa. Sú určené pre celoročnú prevádzku, preto pracujú ako dvojokruhové, s oddeleným primárnym okruhom, ktorý je naplnený nemrznúcou teplonosnou kvapalinou (propylén- glykol). Sú určené na premenu a získavanie energie, ale nie na jej akumulovanie. Preto je ich obsah čo najmenší a v prípade využívania na prikurovanie alebo na prípravu TÚV sa obvykle spájajú s príslušným zásobníkom teplej vody.

Príklad solárneho systému na ohrev teplej vody v rodinnom dome
K samotnej premene energie slnečného žiarenia na teplo slúžia kolektory (1), ktorých základom je absorbér zachytávajúci slnečné žiarenie. Absorbér spolu s tepelnou izoláciou je vložený do vane, ktorá by mala mať nízku hmotnosť, veľkú mechanickú pevnosť, odolnosť proti korózii a vodotesnosť. Priehľadný kryt kolektora zabezpečuje jeho tepelnú izoláciu z prednej strany. Tá má znížiť straty tepla, ale umožniť prestup slnečného žiarenia. Teplo sa prostredníctvom teplonosnej kvapaliny (nemrznúca zmes) odvádza cez spájacie potrubia (2) do zásobníka teplej vody, (bojlera) (3), v ktorom výmenník (4) ohreje vodu. Elektrické vyhrievacie teleso, prípadne iný zdroj tepla (kotol, prípojka ústredného vykurovania) (5) dohrieva vodu počas zamračených dní. Elektronické ovládanie zabezpečuje automatickú prevádzku, vypína a zapína obehové čerpadlo (6) prípadne optimalizuje prietok teplonosnej kvapaliny. Expanzná nádoba (7) udržuje rovnomerný tlak v systéme. Teplá voda slúži na bežné použitie v domácnosti v kúpeľni (8) či na umývanie riadu a pod.

V prípade záujmu o návrh solárneho systému a vypracovanie cenovej ponuky nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára.