VodoMont Nitra, s.r.o.

Adresa
Pražská 11
949 01 Nitra

Telefón
037 / 654 13 80
0903 / 475 791
0911 / 296 161

Email
info@vodomontnitra.sk
ondrejicka@vodomontnitra.sk

IČO : 36807672
IČ DPH : SK2022417474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  č.ú.: 6815220001/5600
Okresný súd Nitra Oddiel:Sro Vložka číslo 20321/N