KOTLY BUDERUS

Logano S111
Oceľový stacionárny kotol na pevné palivo typ Logano S111 je zdroj tepla určený pre vykurovanie, rodinných domov či malých prevádzok. Rozsahy výkonov sú 12 – 45 kW.
• Logano S 111 DOR 12, 16, 20, 24, 32: doporučené palivo hnedé uhlie, orech I. – výhrevnosť 16 MJ/kg o obsahu vody max. 28 %
• Logano S 111 DOR 25 MAX: doporučené palivo hnedé uhlie, orech I. (zrnitosť 20 – 40 mm) výhrevnosť 16 MJ/kg o obsahu vody max. 28 %
• Logano S 111 DOR 32 D, 45 D: predpísané palivo drevo výhrevnosť 13 MJ/kg o dĺžke 330 mm a priemere 100 mm a obsahu vody max. 20 %
pri zmene paliva dochádza k zmene parametrov kotlov
Teleso kotla je zvárané z oceľových výliskov, vnútorný priestor je rozdelený vodnými lamelami na násypnú šachtu, spaľovací priestor a spalinové cesty, kde prúdia spaliny k odťahovému hrdlu.

Logano G211
Stacionárny liatinový kotol na tuhé palivo Logano G211 je určený na vykurovanie rodinných domov, príp. iných menších stavieb v škále výkonov 20 – 42 kW. Predpísaným paliom je drevo, čierne uhlie alebo koks. Rovnako je možné použiť i brikety, drevené brikety, pelety alebo štiepky. Hnedé uhlie je nevhodné z hľadiska zanášania kotla a spalinovodu. Typ D má zväčšený spaľovací priestor a je predovšetkým určený na spaľovanie dreva.
Kotlové teleso je vyrobené z kvalitnej sivej liatiny, teleso obsahuje i vodou chladené rošty. Prívod primárneho vzduchu je zaistený regulovateľnou klapkou v popolnicových dvierkach, prívod sekundárneho vzduchu otvorom so záklopkou v prikladacích dvierkach.
Vstup a výstup vykurovacej vody je pripojiteľný vnútorným závitom G2″. Odťahové hrdlo spalín s priemerom 150 mm je opatrené odťahovou klapkou pre zníženie komínového ťahu.
Opláštenie kotla je tvorené odnímateľnými panelmi s tepelnou izoláciou. Vpredu, v hornej časti kotla je umiestnený regulátor výkonu kotla. Súčasťou ponuky je i chladiaca slučka S1, ktorá chráni kotol proti prehriatiu.
Odporúča sa vybaviť kotol zariadením na stráženie min. teploty výstupnej vody z kotla 65 °C.

Logano S121
Teplovodné oceľové kotly Logano S121 sú určené pre spaľovanie dreva a drevného odpadu s maximálnou vlhkosťou do 20 %. Spaľovanie splyňovaním v podtlakovej komore so špeciálnou keramickou tryskou zaručuje ekonomickú a ekologickú prevádzku s vysokou účinnosťou až 85 %. Drevoplyn vyvinutý v zásobníku paliva prechádza keramickou tryskou a horí v spaľovacej komore. Pri tomto spaľovaní vzniká minimum popola.Na trh sa dodáva s výkonmi 18 až 38kW.

Damat Pyro
Kotly DAMAT PYRO G prinášajú revolučné riešenie ekologického kúrenia suchým drevom – pyrolytické spaľovanie v liatinovom kotlovom telese. Pri tomto procese dochádza na splyňovacej tryske alebo plynovom rošte k tvorbe horúceho dreveného uhlia, na ktorom dochádza za obmedzeného prístupu vzduchu k uvoľneniu plynu, ktoré sa miešajú so sekundárnym vzduchom v splyňovacej tryske alebo rošte a vo forme plameňa dohorievajú v spodnom priestore.
Pyrolytické spaľovanie zaručuje ekonomickú a ekologickú prevádzku, pri ktorej vzniká minimum popola. Liatinové kotlové teleso je výrazne odolnejšie voči dechtu a kyselinám vznikajúcim pri splyňovaní, predlžuje sa životnosť kotla. Liatinové kotly DAMAT PYRO G sa vyrábajú vo výkonovom rade od 20 do 36 kW.
Kotly DAMAT PYRO G sa skladaju z liatinového telesa, keramickej trysky, spaľovacej komory, zberača spalín s odťahovým ventilátorom a ovládacieho panelu. Súčasťou dodávky je aj chladiaca slučka zaisťujúca bezpečný odvod prebytočného tepla z kotla, ktorá sa umiestňuje hore na kotol. Ku chladiacej slučke je potrebné dokúpiť termostatický ventil, ktorý nie je súčasťou dodávky kotla. Odporúčaný je ventil WATTS STS 20.