TEPELNÉ ČERPADLÁ NA OHREV VODY

Komfortný ohrev vody s úsporou energií


Tepelné čerpadlá na ohrev teplej vody využívajú na prípravu teplej vody energiu z okolitého vzduchu. Y okolitého vzduchu odobrať až 70 % energie potrebnej na prípravu teplej vody. Získané teplo odvedené do integrovaného zásobníka dokáže zásobiť teplou vodou celý rodinný dom.

Bojler s tepelným čerpadlom na ohrev teplej vody vybavený zodpovedajúcim ventilátorom jednoducho nasáva okolitý vzduch a odoberá z neho prebytočné teplo. Takto získaná energia sa následne využíva na ohrev pitnej vody.
Tepelné čerpadlo na ohrev teplej vody s kompaktnou konštrukciou sa dá uviesť do prevádzky s minimálnymi nákladmi na inštaláciu. Zariadenie pripravené na okamžitú prevádzku stačí napojiť na vodovodné potrubie.

TEPELNÉ ČERPADLÁ STIEBEL ELTRON

SHP-A 220/300 Plus

Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody v kompaktnom vyhotovení pre efektívnu prípravu teplej vody pre niekoľko odberných miest. Pre prevádzku s okolitým vzduchom. Rýchla a jednoduchá inštalácia na využitie zostatkového odpadového tepla, napr. z chladiaceho pultu, sušičky bielizne, vykurovania alebo iného zdroja odpadového tepla v inštalačnej miestnosti.

https://www.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/stiebel-shp-a-plus.png

SHP-F 220/300 Premium

Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody v kompaktnom vyhotovení pre efektívnu prípravu teplej vody pre niekoľko odberných miest. Pre prevádzku s okolitým vzduchom alebo vzduchovým kanálom a pre použitie pri nízkych teplotách privádzaného vzduchu. Vysoká flexibilita pri montáži a inštalácii v inštalačnej miestnosti vďaka možnej
voľbe prívodu vzduchu na boku a/alebo zhora na prístroji (pre prívod vzduchu „zhora“ je nutné príslušenstvo „LUL Set 221/301“)

https://www.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/stiebel-shp-f-premium.png