Realizujeme dodávku a montáž potrubia vodovodného a kanalizačného systému ako  aj kompletáž zariaďovacích predmetov do kúpeľní a WC. Samozrejmosťou sú tlakové skúšky a vystavenie dokladov ku kolaudácii stavby.

Okrem toho Vám ponúkame jedinečný systém trubkových nástrčných spojok a plastových trubiek pre sanitárne a vykurovacie systémy a stropné chladenie JOHN GUEST SPEEDFIT
Ide o kompletný inštalačný systém vrátane spojok o priemeroch 10, 12, 15, 16, 20, 22 a 28 mm a tiež trubky SPEEDPEX, vyrobenej z veľmi kvalitného dodatočne zosieťovaného polyetylenového plastu. Spojky sú použiteľné u plastových a medených trubiek v rámci zadaných špecifikácií.

Systém nástrčných spojok je vhodný pre nasledovné oblasti použitia :

 • systémy s teplou vodou
 • systémy so studenou vodou
 • vykurovacie systémy
 • plošné vykurovacie systémy
 • plošné chladiace systémy

Prednosti pri inštalácii :

 • ľahká a jednoduchá montáž
 • čas inštalácie može byť znížení až o 40 %
 • vhodné pre medené a plastové trubky
 • nie je potrebné žiadne ťažké a drahé náradie
 • žiadne nebezpečenstvo ohňa alebo plameňa z letovacej lampy
 • ideálne pre tesné inštalačné podmienky vďaka flexibilnej trubke
 • demontáž je možná bez poškodenia trubky alebo nástrčnej spojky
 • je možné opakované rozpojenie a spojenie
 • spojenie je tesné a nemusí byť stále kontrolované

Výhody :

 • nekoroduje
 • dlhá životnosť
 • netvoria sa usedeniny
 • elasticita trubky obmedzuje nebezpečenstvo prasknutia pri teplotách pod bodom mrazu
 • nízka hlučnosti pri prietoku vody a malé rozpínanie
 • neobsahujú olovo a nie sú jedovaté

Systém PEM

Nástrčné spojky PEM sa skladajú z tela spojky, prídržného prvku so zubami z ušľachtilej ocele a EPDM „O“ krúžku pre utesnenie. Naviac majú funkciu „otočiť a zaistiť“. Jednoduchým ručným otočením šrobovacieho uzáveru je trubka do spojky upevnená a „O“ krúžok je natlačený na trubku pre dodatočné zabezpečenie.
Vytvorenie spojenia : pred zastrčením musí byť fitink v odistenej pozícii. V tejto pozícií sa nachádza úzka špára medzi šrobovacím uzáverom a telesom fitinky. Trubku pravouhle odrezať a zaistiť, aby trubka nemala žiadne ostré hrany, pozdĺžne ryhy alebo nevykazovala iné poškodenia.
Trubku Speedpex pravouhle, v mieste označenia zastrečenia, odrezať a nasadiť Superseal – stabilizačné pozdro. Trubku zastrčiť až nadoraz do spojky. Ak bola trubka správne namontovaná, nachádza sa označenie zastrčenia na trubke pred prídržným prvkom. „O“ krúžok na stabilizačnom pozdre funguje ako dodatočné utesnenie spojky.
Šrobovací uzáver spojky 1/4-otočením pevne utiahnuť. Tým je prídržný systém zaistený a „O“ krúžok pritlačený na trubku.
Uvoľnenie spojenia : zabezpečte, aby spojenie nebolo pod tlakom. Aby bolo uvolenené nástrčné spojenie, musí byť šrobovací uzáver povolený 1/4 otočením proti smeru hodinových ručičiek. Prídržný prvok prstami alebo pomocou uvoľňovacej pomôcky zatlačiť späť a pevne držať. Zastrčená trubka môže byť teraz vytiahnutá.

Štandardný systém
Nástrčné spojky so štandardnou nástrčnou technikou sa tiež skladajú z tela spojky, prídržného prvku so zubami z ušľachtilej ocele a EPDM „O“ krúžku pre utesnenie. Poistným krúžnom by mala byť nástrčná technika dodatočne zaistená.
Vytvorenie spojenia : trubku pravouhle odrezať a zaistiť, aby trubka nemala žiadne ostré hrany, pozdĺžne ryhy alebo nevykazovala iné poškodenia.
Trubku Speedpex pravouhle, v mieste označenia zastrečenia, odrezať a nasadiť Superseal – stabilizačné pozdro. Trubku zastrčiť až nadoraz do spojky. Ak bola trubka správne namontovaná, nachádza sa označenie zastrčenia na trubke pred prídržným prvkom. „O“ krúžok na stabilizačnom pozdre funguje ako dodatočné utesnenie spojky. Nakoniec by mal byť medzi telo spojky a prídržný prvok nasunutý poistný krúžok a trubka zastrčená nadoraz.
Preskúšajte, či je trubka správne zastrčená. Toto je možné ľahkým zatiahnutím za oba konce.
Uvoľnenie spojenia : zabezpečte, aby spojenie nebolo pod tlakom a odstránte všetky poistné krúžky a ochranné čapičky. Prídržný prvok prstami alebo pomocou uvoľňovacej pomôcky zatlačiť späť a pevne držať. Zastrčená trubka môže byť teraz vytiahnutá.