V uvedenej cene je tepelné čerpadlo vzduch/voda na vykurovanie a ohrev TUV  DAIKIN ALTHERMA 3 R o výkone 8 kW (vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka s integrovaným 180 l zásobníkom TUV a ovládač MADOKA) po zohľadnení štátnej dotácie Zelená domácnostiam v hodnote 2 720 EUR.
V cene nie je montážny materiál a montáž. Presná cenová kalkulácia bude vypracovaná po zaslaní projektov prípadne vykonaní obhliadky.