Chladiaci systém, ktorý nespôsobuje prievan, nevytvára hluk, nepotrebuje údržbu, zvyšuje pracovný výkon, akceptuje individuálnu požiadavku na reguláciu priestoru a pracuje s vysokou prevádzkovou bezpečnosťou. Podľa madzinárodných štúdií a výsledkov výskumu je hodnotený ako najlepší klimatizačný systém vo vzťahu k príjemnému prostrediu. Je možne ho aplikovať pod všetky typy omietok..

Trubkami prúdi voda, ktorá veľmi rovnomerne ochladzuje, prípadne vykuruje priestor. Takto vytvorená priestorová klíma je veľmi príjemná a zdravá, pretože nedochádza k citeľnému pohybu vzduchu a nevzniká rozvírenie čiastočiek prachu. Výkon chladiaceho stropu sa určuje rozdielom medzi prevádzkovou teplotou priestoru a priemernou teplotou povrchu stropu. To znamená, že čím vyšší je rozdiel, tým vyšší je chladiaci výkon. Universa Unitop sa dá na základe malého rozmeru trubiek (priemer 8 mm) umiestniť tesne pod povrch stropu. Tento systém sa dá prevádzkovať s teplotami vody, ktoré sa nachádzajú blízko požadovanej teploty priestoru. Alternatívne zdroje energie, alebo tiež voľné chladenie prostredníctvom vonkajšieho vzduchu stačí na dlhé obdobie roku k udržaniu pohodlia. To šetrí náklady na energiu a prírodné zdroje. Súčasne sa zlepší pohodlie v porovnaní s inými systémami, pretože systém reaguje veľmi rýchlo na zmenu záťaže.

stropne chladenie