Tepelné čerpadlá vzduch/voda používajú tzv. split jednotky t.z., že TČ je delené na vonkajšiu a vnútornú jednotku. Axiálny ventilátor nasáva vzduch do výmenníka vonkajšej jednotky, z ktorého je odoberaná tepelná energia.
Získané nízkopotenciálové teplo vnútorná jednotka umiestnená v objekte vynáša na vyššiu tepelnú úroveň a vo výmenníku sa odovzdáva do vykurovacieho okruhu. Vnútorná jednotka je prepojená s vonkajšou jednotkou medeným potrubím v jednom okruhu pre obeh chladiva. Táto tzv. vykurovacia veža obsahuje všetky ostatné komponenty (kondenzátor, kompresor, bivalentný elektrokotol, akumulačnú nádobu, el. rozvádzač, reguláciu, ohrev TUV, atď.). Tieto špičkové tepelné čerpadlá pracujú spoľahlivo i pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Tepelné čerpadlá vzduch/voda sa stávajú v súčasnosti vďaka novej konštrukcií a novej regulácii veľmi vyhľadávaným alternatívnym zdrojom vykurovania novostavieb rodinných domov. V porovnaní cena – výkon vzhľadom na univerzálnosť použitia v našich geografických a klimatických podmienkach je aplikácia tohto tepelného čerpadla ideálnym riešením. Tepelné čerpadlo pracujúce na princípe vzduch/voda má relatívne najmenšiu náročnosť na investície a stavebné úpravy sú minimálne. Je schopné vyrábať TUV a účinne vykurovať dom po celý rok.

Požiadavky na primárny zdroj
Vonkajšia jednotka musí byť umiestnená vo voľnom priestranstve v závetrí, aby bol zaistený dostatočný prívod vzduchu (prietok cca 4-6 tis. m³/hod), najlepšie na južnej strane. Vonkajšia jednotka sa zvyčajne osadzuje na nohách alebo konzolách vo výške 1 m a je nutné zabezpečiť odvod roztopenej námrazy z výmenníka do odpadu.

Výhody

  • vysoký koeficient účinnosti . Pri použití systému vzduch/voda je možné dosiahnuť optimálny pomer cena-výkon,
  • je možné ho nainštalovať prakticky kdekoľvek, nezáleží na veľkosti pozemku. Výhodou je tiež jednoduchá a rýchla montáž,
  • dosahujú sa vysoké úspory v porovnaní s inými systémami vykurovania: napr. oproti elektrickému vykurovaniu sú úspory až 65%.

Nevýhody

  • vyššia hlučnosť vonkajšej jednotky, ktorá je teraz odstránená ventilátormi s nízkymi otáčkami (41dB). V dňoch s extrémnymi teplotami (iba niekoľko dní z vykurovacej sezóny nižšia účinnosť).

TEPELNÉ ČERPADLÁ IVT

AIR X 5, 7, 9, 13, 17
Technologicky nejpokročilejšie tepelné čerpadlo využívajúce moderný bezrámový konštrukčný systém EPP. Vďaka inštalácii najlepších dostupných kompresorov a výmenníkov, dosahuje celá rada IVT AIR X mimoriadnych vykurovacích faktorov COP a taktiež mimoriadneho sezónneho vykurovacieho faktoru SCOP. Rýchla a lacná inštalácia bez potreby technika chladenia. Pre domy s tepelnou stratou 2,5 až 40 kW. Vybavenie tepelného čerpadla : dvojitý rotačný kompresor Mitsubishi, frekvenčne riadený kompresor a ventilátor, vyhrievaná kondenzačná vaňa, upevňovacia konzola.

AIR Split 2, 8, 15
Spojenie cenovo výhodnej splitovej vonkajšej jednotky s kvalitnými švédskymi vnútornými jednotkami. Tieto umožňujú jednoduché pripojenie existujúceho doplnkového zdroja ako elektrický prinový kotol. Výkon tepelného čerpadla sa automaticky prispôsobuje aktuálnej potrebe domu. Moderná regulácia R 2000 komunikuje v českom jazyku.

TEPELNÉ ČERPADLÁ STIEBEL ELTRON

HPA-O 7 S Premium
Inverterové tepelné čerpadlo vzduch | voda s regulovaným výkonom pre kompaktnú vonkajšiu inštaláciu ako monoblokové vyhotovenie. Použiteľné pre vykurovaciu a teplovodnú prevádzku v novostavbe a sanáciu z dôvodu vysokých výstupných teplôt.

HPA-O 7 CS Premium
Invertorové tepelné čerpadlo vzduch | voda s regulovaným výkonom pre kompaktnú vonkajšiu inštaláciu ako monoblokové vyhotovenie. Použiteľné pre vykurovaciu a teplovodnú prevádzku, ako aj vo vyhotovení AC s účinným chladením vďaka reverznej cirkulácii. Vhodné v novostavbe a pri sanácii z dôvodu vysokých prívodných teplôt.

WPL 09, 17 ICS classic, WPL 09, 17 IKCS classic
Inverterová technológia – kompresor riadený podľa otáčok pre optimálne prispôsobený vykurovací výkon. Nízke emisie hluku v exteriéri vďaka vnútornej inštalácii. Aktívne chladenie vďaka reverzibilnému chodu pre dobrú klímu v miestnosti. Jednoduchá a časovo úsporná inštalácia vďaka vysokému stupňu integrácie. Možnosť napojenie na domácu sieť a regulácia cez smartfón. Vyhotovenie „IK“ s vysokým stupňom integrácie pre jednoduchú inštaláciu ako rohovú inštaláciu.

WPL 33 HT
Patrí k technologickej špičke na trhu moderných tepelných čerpadiel vzduch-voda. Vytvára vysoké teploty na výstupe a preto je vhodné tak pre ohrievacie telesá radiátorov ako aj na prípravu teplej vody. Elektrické núdzové/prídavné vykurovanie alebo druhý zdroj tepla je nadbytočný. Zvláštnosť: Dva inverterové kompresory pracujú v okruhu chladenia. Ich otáčky sa presne prispôsobujú potrebe tepla. Avšak aj iné technické detaily zvyšujú účinnosť a výkon vykurovania: Tak elektronický expanzný ventil optimalizuje výkon. A pri nízkych teplotách medzivstrekovanie pary automaticky zlepšuje oblasť použitia. Podľa konfigurácie zariadenia nie je v dôsledku integrovaného patentovaného zásobníka nutné použitie externého akumulačného zásobníka. Takže opatrenia pri prestavbe systému vykurovania sú minimálne.

WPL 10 AC
Účinná vykurovacia technika tepelného čerpadla vzduch | voda WPL 10 AC je vhodná špeciálne do novostavieb. Je obzvlášť tiché a jeho moderný dizajn sa harmonicky prispôsobí príslušnému stavebnému projektu. WPL 10 AC je možné kombinovať so širokým programom zásobníkov a príslušenstva STIEBEL ELTRON. V prípade nedostatku miesta sa odporúča pripojenie s modulom zásobníka HSBB 3 vrátane 200-litrového zásobníka pitnej vody s vnútorným výmenníkom tepla na prípravu teplej vody. Vďaka integrovanej reverznej cirkulácii dokáže tepelné čerpadlo v lete aj chladiť.

WPL 13, 18, 23 E
Tepelné čerpadlá modelového radu WPL E sú vhodné tak v prípade novostavieb, ako aj renovácií. Vďaka medzivstrekovaniu pary sa aj pri nízkych vonkajších teplotách dosahuje vysoká prívodná teplota a príkladný ohrievací výkon. Aj pri -20 °C WPL ešte dosahuje prívodné teploty +60 °C. Toto zabezpečuje účinnú prevádzku na účely vykurovania a prípravy teplej vody po celý rok. Čím nižšia je potrebná prívodná teplota, tým vyššia je účinnosť tepelného čerpadla. Tak veľký odstup lamiel výparníka, ako aj vykurovanie kondenzátovej vane prostredníctvom chladiaceho okruhu a riadenie reverznej cirkulácie umožňujú optimálne odmrazovanie, a tým účinné fungovanie.

WPL 13, 18 cool
V novom tepelnom čerpadle WPL cool máte k dispozícii všetky možnosti moderného temperovania miestsností. Tepelné čerpadlo totiž skrýva pod svojim priamočiarym zovňajškom modernú technológiu, ktorá dokáže oboje: Vykurovanie aj chladenie. Optimálnu reguláciu procesu zaisťuje elektronický expanzný ventil. Pomocou jedinečnej regulačnej elektroniky môže byť prevedené jeho optimálne nastavenie na oba prevádzkové režimy. Vďaka tomu je tiež optimalizovaná účinnosť vykurovacieho aj chladiaceho režimu. Ako investícia do budúcnosti prispieva moderný systém tepelného čerpadla podstatnou mierou k zvyšovaniu hodnoty a komfortu vašej nehnuteľnosti. Rovnako ako systém WPL je aj zariadenie WPL cool dodávané v prevedení pre vnútornú a vonkajšiu inštaláciu a je z tohto dôvodu vhodné na prevedenie modernizácie.

WPL 47, 57
Pri nehnuteľnostiach s nárokmi na vysoký výkon vyniká v mnohých ohľadoch tepelné čerpadlo vzduch | voda WPL 47 a 57. Je to preto, lebo zariadenie s konštrukčnou výškou iba približne 1,5 metra je možné inštalovať mimo budovy. Pri kaskádovom zapojení dokáže tento zdroj energie ešte znásobiť svoj výkon. A týmto ponúka riešenie šité na mieru aj pre domy pre viacrodín najrozmanitejšej veľkosti. Takto si účinná vykurovacia technika s malými nákladmi na inštaláciu zachováva svoju príťažlivosť aj pri modernizácii veľkých nehnuteľností.

TEPELNÉ ČERPADLÁ DAIKIN

V prípade záujmu o návrh vhodného tepelného čerpadla a vypracovanie cenovej ponuky nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára.