Trubicové vákuové kolektory

Trubicové vákuové slnečné kolektory sa používajú pre solárne systémy vyšších výkonov – podpora vykurovania, alebo tam, kde je komplikovaný sklon kolektoru. Je možné ich montovať kolmo na fasádu, prípadne vodorovne. Majú pomalší nábeh v mrazivom počasí (vďaka vákuu v trubici, ktoré sa nenahreje).Trubicový kolektor pracuje aj počas období bez priameho slnečného svitu, vrátane zimného obdobia, nakoľko je schopný absorbovať aj difúzne žiarenie vďaka vysoko selektívnemu absorpčnému povrchu. Dosahuje pri rovnakej absorpčnej ploche takmer dvojnásobne vyšší výkon oproti plochému kolektoru, nakoľko dokáže absorbovať globálne žiarenie aj zo  zadnej strany vákuovej trubice, ak je kolektor montovaný na reflexnú plochu alebo je doplnený o zrkadlový set. Vákuové trubice majú vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu, nakoľko sú vyrobené z tvrdeného borosilikátového skla o hrúbke 2,5 mm. Trubicový kolektor má veľmi jednoduchú montáž. Napojenie trubíc sa realizuje suchou cestou, teda bez priameho kontaktu medzi nosným médiom a solárnym médiom, čím vzniká perfektné napojenie trubíc, ktoré umožňuje aj výmenu jednotlivých trubíc pri prevádzke kolektora pod tlakom. Tento systém má zanedbateľné tepelné straty, pretože vo vnútri vákuových trubíc je vákuum 5×10-3 Pa. Výkon trubicového kolektora preto ovplyvňuje vonkajšia teplota len vo veľmi malej miere. Z tohto dôvodu si zachováva vákuová trubica teplotu vonkajšieho prostredia aj napriek tomu, že TÚV je v solárnom systéme ohriata napr. na +150 °C.

V prípade záujmu o návrh solárneho systému a vypracovanie cenovej ponuky nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára.