STENOVÉ VYKUROVANIE

Systém stenového vykurovania je v svojej podstate veľmi príbuzný systému podlahového vykurovania. Často sa tieto systémy používajú aj vo vzájomnej kombinácii.
S nízkymi povrchovými teplotami a rovnomerným rozdelením teploty vykurujú stenové systémy jemným a príjemným sálaním tepla zo steny. Na rozdiel od statických vykurovacích plôch je vytvorená rovnováha vyžarovania tepla medzi osobami a miestnosť ohraničujúcimi plochami a zaistený optimálny pocit komfortu. So stenovým kúrením sa dostaví pocit komfortnej teploty už pri výrazne nižších teplotách vzduchu v miestnosti. Preto je možné teplotu o 1 °C až 2 °C znížiť a tak usporiť 3 až 6 % energie ročne.

Vďaka vysokému výkonu už aj pri nízkych teplotách na prívode je možné stenové kúrenie ideálne kombinovať s plynovými kotlami, tepelnými čerpadlami alebo slnečnými kolektormi.

Použitím stenového vykurovania spolu so systémom podlahového vykurovania odpadá použitie statických vykurovacích plôch. To poskytuje priestor v miestnosti. Je však nutné včas naplánovať umiestnenie nábytku, keďže tieto oblasti je nutné pri projektovaní vykurovania zohľadniť.

Stenové vykurovanie – mokrý systém

Pri tomto systéme sa rúrky vložia do vodiacej lišty upevnenej na stene. To umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž bez špeciálnych nástrojov. Systém je vhodný pre akúkoľvek omietku určenú na stenové vykurovanie. Stenové vykurovanie v mokrom systéme je použiteľné vo všetkých druhoch budov a na každý účel ako jediný, základný alebo podporný zdroj tepla.

Stenové vykurovanie/chladenie

Ide o suchý systém stenového vykurovania resp. chladenia. Základom sú sádrovláknité dosky, ktoré sa montujú na drevené, kovové alebo celoplošné konštrukcie. Vďaka prefabrikovaným doskám so zabudovanou rúrkou  8×1 mm je montáž veľmi rýchla, jednoduchá a s minimálnym neporiadkom. Časovo náročné stierkovanie rúrkových kanálikov na doske odpadá, keďže tieto sú vždy umiestnené na jej zadnej strane. Ihneď môžete nanášať obkladačky, tapety, stierky alebo nátery. Systém klimatizačných elementov UNIVERSA je možné použiť ako jediný, základný alebo podporný zdroj tepla.